Politikker

Vi har udarbejdet politikker for vores miljøarbejde og vores etiske arbejde med leverandører og medarbejdere. Politikker skal hjælpe os med at komme fra ord til handling. Politikker er ikke stationære og bliver løbende justeret, men vores værdier står fast og har gjort det siden starten i 1975. Vores værdier og politikker gennemgås løbende for alle ansatte og vores samarbejdspartnere kender vores holdninger og ved, hvad vi står for. Der er mange spørgsmål, der bliver lettere, hvis værdierne ligger helt klart.

Politik for samfundsansvarlighed
Hos Claire Group har vi arbejdet med etisk ansvar, længe før dette begreb blev moderne og omdøbt til Corporate Social Responsibility. CSR har altid været en af vores grundlæggende værdier, selvom det kan betyde højere produktionsomkostninger. Vi vil være aktør i en moderne globaliseret verden. Vi forsvarer og respekterer de grundlægende menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder over alt, hvor vi agerer. Vi ønsker at være blandt de allerbedste CSR virksomheder i tekstilbranchen. Vi er imod børnearbejde, men ved godt, at børn spiller en stor rolle i den tredjeverdens lande. Derfor ønsker vi at bidrage til at udbrede forståelsen for at det kan være ansvarligt, at lade unge mellem 13-18 arbejde såfremt de stadig går i skole samtidig. Vi bekymrer os om de skadevirkninger som kemikalier har på mennesker og miljøet, og vi stiller strenge krav til vore leverandører om kemikalieindhold i lynlåse, farvestoffer og knapper. Vi har afskaffet enhver brug af ægte pels, fordi vi mener, at også dyr skal behandles med respekt og værdighed. Vi stræber efter løbende at forbedre vores indsats på det sociale område på de steder, hvor vi kan påvirke vore omgivelser. Vi har sat os specifikke mål og fokuserer hele tiden på at integrere vores holdninger i vores daglige arbejde. CSR for Claire Group handler om at lave forretning på et bæredygtigt grundlag. For at gøre dette, har vi udviklet et CSR-program, der er bygget på to søjler; vores miljøarbejde og vores etiske arbejde.

Global Compact
Vi stræber efter løbende at forbedre vores indsats på de områder, der ligger inden for vores indflydelse. Vi har sat os specifikke mål og fokuserer på hele tiden at integrere vores holdninger i vores daglige arbejde. Vores ramme for dette arbejde er de 10 etiske principper i FN´s Global Compact, som vi har tilsluttet os. Global Compact er FN´s globale initiativ for virksomheder, der vil agere socialt ansvarlig i forhold til miljø og medarbejdere i værdikæden.

Claire Group A/S og vore leverandører stræber efter at:
- Behandle alle mennesker med respekt og værdighed
- Afstå fra forskelsbehandling og anden form for diskriminering
- Overholde de fundementale arbejdstagerrettigheder over alt, hvor vores varer produceres.

We resolve to act in an ethically responsible manner!

Miljø- og transport politik
Som virksomhed har vi et ansvar for at påvirke den omverden vi er en del af. Vi vil løbende arbejde med at forbedre det interne og eksterne miljø ved at sætte os mål og integrere vores holdninger i vores daglige arbejde. Vi samarbejder med vores leverandører, underleverandører, myndigheder, kunder og andre interessenter for at fremme en miljømæssig ansvarlig produktion uden at vi dermed vil gå på kompromis med kvaliteten. Vores kemikalieprogram skal sikre, at der ikke i vores tøj findes skadelige kemikalier, der forurener eller giver vore kunder skade i forbindelse med brug af tøjet. Vores kemikalie program har en liste med specifikke grænseværdier for tilladte kemikalier. Fordi vores produktion foregår i Kina og Indien vil vi gøre alt for at reducere virksomhedens CO2 udledning som følge af transporten til Europa. Mindsket CO2 er lig sparede omkostninger, så det giver god mening at holde fokus på at benytte skib frem for fly. Det kræver stor planlægning og et godt samarbejde mellem os og vore leverandører.

Claire Group A/S og vore leverandører stræber efter at:
- Håndtere kemikalier på en miljømæssig sikker måde
- Håndtere, opbevare og bortskaffe miljøfarligt affald på en miljørigtig måde
- Bidrage til genbrug af materialer og produkter
- Reducere affald og udledninger til luft, jord og vand

"Be the change you want to see in the world"
Mahatma Gandhi