Kemikalie regler

Tekstilindustrien er desværre en af de industrier, der bruger flest kemikalier. Reglerne i tekstilindustriens fremstillingslande kan variere meget. De kan være meget mildere i nogle lande end i eksempelvis Europa, men, vi synes, det er os producenter, der må påtage os opgaven med hele tiden at påvirke leverandørerne til at bruge de mindst skadelige kemikalier. I produktionen tilsættes kemikalier for at farve, blødgøre eller for at gøre metervaren krølfri. Tøj kan også være efterbehandlet med kemikalier, der er brandhæmmende, eller som hindrer, at høj luftfugtighed får tøjet til at trække fugt under transporten. Tøj kan desuden være tilsat antibakterielle midler, imprægneret med stoffer, der beskytter mod vand og vejr, og der kan være påført tekstiltryk, der er problematiske i forhold til miljø og sundhed. Kemi i tøj kan ikke undgås, men vi skal sikre, at de mindst skadelige kemikalier vælges. Vores kemikalieprogram skal sikre, at der ikke findes skadelige kemikalier i Claire Groups tøj.

EU krav
EU har stor fokus på at begrænse de farligste kemikalier, der vurderes at have betydning for vores forplantningsevne. EU?s kemikalie-regler (REACH) arbejder med en liste over problematiske stoffer, den såkaldte Kandidatliste. På engelsk kaldes den Substances of Very High Concern.

Der er blandt andet tale om stoffer:
- der er kræftfremkaldende
- der ændrer arveanlæg
- der er skadelige for forplantningsevnen
- der er svært nedbrydelige
- der ophobes i levende væv
- der er hormonforstyrrende
- der fremkalder allergi

Vi taler her om tungmetaller, som krom, kobber, nikkel, zink, cadmium, bly samt klor og formaldehyd. Og tillige med nogle azo-farvestoffer, der kan være allergifremkaldende, samt ftalater, der blødgør plast, NPE og PVC.
EU udvider Kandidatlisten løbende med flere sådanne stoffer. Hvis et produkt indeholder kemikalier fra kandidatlisten i en koncentration over 0,1% skal produktet anmeldes til Det Europæiske Kemiagentur. Produkter med GOTS mærket, Oeko-Tex 100 eller EU-blomsten må ikke indeholde skadelige kemikalier. Claire har produktserier med GOTS-mærket, og vi har mange styles med Oeko-Tex 100 mærket.
Claires kemikalieprogram stiller krav om, at EUs kemikalieregler REACH som minimum skal overholdes af alle vores leverandører. Dette skriver de under på, og de skal sørge for at gå bagud i leverandørkæden, så deres stofleverandører overholder grænseværdierne i de produkter, der bruges til vores tøj. I Claire-tøj med Oeko-Tex 100 label, er det selvsagt grænseværdierne i Oeko-Tex 100 regelsættet, der skal overholdes.
Som en del af vores program tager vi stikprøver af de forskellige metervarer, så vores leverandører ved, at vi mener det alvorligt. Vi har ikke selv udstyr til at udføre disse test in-house, men vi har arrangeret os med et eksternt testbureau. Vi har endnu ikke haft grund til at tro, at vores leverandører ikke overholder de opstillede krav.