CSR mål

2016
At prioritere relevant og opkvalificerende videreuddannelse af alle faggruppe i huset med det overordnede formål at styrke virksomhedens udvikling
At 95 % af alle ansatte har modtaget SA 8000 undervisning og hvert 2. år får opdatering i SA 8000 emner og arbejdsmiljø.
At min. 10 % af alle ansatte skal være uddannet i første hjælp med hjertestarter.
At min. 10 % skal være uddannet i grundlæggende brandbekæmpelse.
At opnå en ligelig fordeling af mænd og kvinder i ledende og betroede stillinger samt at 80 % af alle ansatte følger en kollektiv overenskomst.
At arbejde dialog baseret med interessenter, leverandører og underleverandører for at etablere, opretholde og kontinuerligt forbedre selskabets sociale performance.
At bidrage til at skabe et rummeligt arbejdsmarked, hvor vi vil indsluse medarbejdere, der har mistet fodfæstet eller svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet.
At opretholde antallet af leverandører (BV) med gennemført et socialt audit til min. 70 %, hvoraf 66 % skal have opnået resultatet A eller B efter BSCI 2.0 systemet eller tilsvarende.
At de resterende 30 % af leverandører (>1%) skal være involveret i audit processen ved som minimum at have underskrevet Code of Conduct samt udfylde et Selfassessment Tool.
At 75 % af Claires leverandører (BV) skal have underskrevet Claires kemikalieprogram og, at arbejdet med at få testet stikprøver af færdigvarer fra hovedleverandørerne intensiveres i 2. halvår 2016.

2015
Fornyelse af selskabets SA 8000 certificering for 2015-2018
At opnå en ligelig fordeling af mænd og kvinder i ledende stillinger eller som er i en betroet stilling samt at 80 % af alle ansatte følger en kollektiv overenskomst
At arbejde dialogbaseret med interessenter for at forbedre selskabet SA 8000 resultater
At have ansatte på særlige vilkår i et omfang, som virksomhedens forhold gør det muligt
At øge fokus på relevant og opkvalificerende videreuddannelse for alle faggrupper og sikre, at min. 95 % af alle ansatte har modtaget undervisning i arbejdsmiljø og SA 8000, og at 10 % er uddannet i første hjælp med hjertestarter og min. 10 % har kursus i brandbekæmpelse
At kemikalieteste tøj fra hovedleverandører i en treårs turnus
At min. 66 % af alle leverandører (Buying Volume) skal være involveret i auditprocessen og at min. 66 % af alle leverandører skal have opnået resultatet Good eller Improvement Needed efter BSCI målskala.

2013-2014
Opretholdelse af selskabets SA 8000 certificering
At opnå en ligelig fordeling af mænd og kvinder i ledende stillinger eller som er i en betroet stilling
At arbejde dialogbaseret med interessenter for at forbedre selskabet SA 8000 resultater
At have ansatte på særlige vilkår svarende til ½ årsværk
At øge fokus på intern efteruddannelse generelt samt sikre, at 98 % af alle ansatte har haft SA 8000 træning, og at 10 % er uddannet i første hjælp
At reducere forbrug af el, varme, affald mv. med 5 %
At kemikalieteste alt tøj fra hovedleverandører i en treårs turnus
At 80 % af alle ansatte følger en kollektiv overenskomst
At 66 % af alle leverandører (Buying Volume) skal være involveret i auditprocessen
At 55 % af alle leverandører skal have gennemført 1. audit, hvoraf 48 % skal have opnået resultatet Good eller Improvement needed (ubetydelige fejl)

2012
Gennemgang og etablering af procedurer med henblik på certificering af SA 8000
At 43% af alle ansatte på ledelsesniveau er kvinder
At 80% af alle ansatte er omfattet af en kollektiv overenskomst
At have ansatte på særlige vilkår svarende til 1/2 årsværk
At reducere forbrug af el, varme, affald mv. med 10%
At tage stikprøver af tøj fra hovedleverandører i en treårs turnus og lave kemikalietest
At 66% af alle leverandører (Buying Volume) er involveret i BSCI audit processen
35 % af alle leverandører (Buying Volume) skal være auditeret med resultatet
Good eller Improvement needed og resten er blevet screenet.

2011
At fastlægge endelige krav til kategorisering af A, B og C leverandører og skærpe CSR-kravene til nye leverandører.
At alle leverandører i kategori A og B har gennemført sociale audits uden majour concerns?
At 75% af alle leverandører har gennemført et socialt audit

2010
At udarbejde en CSR rapport for året 2009
At hæve procentdelen af leverandører, der har gennemført et socialt audit til 50% via coaching, undervisning og samarbejde
At arbejde med CSR i forhold til medarbejdere

2009
At få udarbejdet en Corporate Social Responsibility politik.
At få valgt et etisk koncept med en Code of Conduct.
At implementere konceptet hos udvalgte leverandører.
At få udviklet et management system til løbende registrering af CSR-data.
At få kommunikeret CSR-strategien overfor interessenter.